Color iQC Print: được thiết kế để đáp ứng phát triển đo màu sắc và yêu cầu quản lý trong ngành công nghiệp in ấn và bao bì
Color iQC Print là một giải pháp điều khiển quá trình kết hợp các công nghệ workflow kỹ thuật số mới nhất và là tiêu chuẩn cho giải pháp kiểm soát chất lượng màu sắc 1 cách hoàn chỉnh. Khi kích hoạt bản quyền PantoneLIVETM , các máy in có thể kết nối đến dữ liệu PantoneLIVETM , đảm bảo truy cập an toàn vào các giá trị phổ chính xác cho bảng màu các thương hiệu, cung cấp màu sắc chính xác ngay từ lần đầu tiên,ở mọi lúc,mọi nơi. Color iQC Online đảm bảo kiểm soát tập trung và bộ phận quản lý dễ dàng truy cập đến tất cả người dùng được ủy quyền trong mạng màu. Dữ liệu đo màu sắc không phải chỉ dùng 1 lần; với dữ liệu IQC Print được giữ lại và báo cáo cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện.

Chọn Color IQC Print để kiểm soát chất lượng màu sắc và hưởng lợi từ
• Phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp bao gồm :G7, PSO, ISO, JPMA.
• Xác định chất lượng đo của Density,Dotgain,dE,Overprint,Trapping, và cân bằng xám
• Quản lý vận hành, quản lý sản xuất và phòng pha mực có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bộ phận của họ.
• Liên kết với các thiết lập job, sheet hay sample
• Đáp ứng mong đợi cho việc quản lý màu các thương hiệu bằng việc kích hoạt PantoneLIVE.
• Tích hợp với NetProflier cho phép IQC hỗ trợ đo chính xác đối với cấp độ doanh nghiệp

Khả năng kết nối toàn cầu-Bất kỳ nơi đâu, Bất kỳ lúc nào
Color iQC Print cung cấp nhiều phương pháp và dữ liệu định dạng màu sắc để người dùng lựa chọn, chuyển chúng đến nhiều vùng hay các nhà cung cấp trong mạng màu. Tính năng này giúp chia sẽ dữ liệu bất chất thời gian và địa lý dần dần trở thành xu hướng quan trọng để kết nối các môi trường làm việc. Giao diện dễ sử dụng, chương trình ứng dụng (API) cho phép kết nối trực tiếp đến các chức năng phần mềm. Giải pháp quản lý chất lượng màu sắc cho in và bao bì.

Cải thiện năng suất với Modes Đo và Templates
Trong Color iQC Print, đo màu có thể có nhiêu dường cong phổ, thiết lập bảo mật, đặc tính đo lường, thủ tục và dữ liệu đo màu. Các Job và nội dung của nó, các thiết lập và bố cục có thể được bắt nguồn từ các mẫu được thiết lập sẵn, cho phép tạo ra các loại công việc phù hợp cho các chức năng thường xuyên cài sẵn, loại bỏ công việc lặp đi lặp lại và nâng cao năng suất.

Bảo tồn dữ liệu màu cho việc giao tiêp chính xác hơn
Gửi một công việc cho một người dùng trong vòng Color iQC Print là dễ dàng. Color iQC Print chuyển tất cả các nội dung của nó, bao gồm các cài đặt, hiển thị, bố trí màn hình, dung sai và dữ liệu, bảo quản tất cả mọi thứ chính xác như nó đã được quy định trong hệ thống nguồn. Color iQC Print cũng cho phép tạo các máy tính để bàn phù hợp cho nhiều workflow khác nhau và với nhiều loại khác nhau của người sử dụng để sắp xếp quá trình làm việc.

Truy xuất nguồn gốc liên tục trong Workflow sản xuất
Đối với mỗi phép đo, thành phần màu trong Color iQC Print, một mã số duy nhất được tạo ra cho phép xác định các đối tượng cụ thể trong toàn bộ vòng đời của nó, cho phép dữ liệu màu sắc đáng tin cậy để được lưu thông trong mạng màu sắc toàn cầu. Mỗi lần đo có chứa một chữ ký xác nhận rằng các thiết bị đủ điều kiện sử dụng để đo lường.